برش و حکاکسی چرم و پارچه یکی از مهم ترین کاربردهای لیزر است بیشتر مواقع در توليد مصنوعات پارچه ای یا چرمي نياز به برش‌هاي زياد و متعدد وجود دارد. در حال حاضر اين برش ها غالبا به روش سنتي و از طريق دست يا دستگاه هاي ساده برش صورت مي‌گيرد اما در روش هاي سنتي امكان برش طرح هاي بسیار پيچيده و ظريف وجود ندارد، در صورتي كه با استفاده از دستگاه‌هاي ليزر مي توان طرح هاي بسيار پيچيده را نیز برش داد.

همچنین در هنگام برش پارچه یا چرم با استفاده از ليزر مي توان چندين لایه چرم یا پارچه را بر روي هم قرار داده و همزمان برش داد.

Showing 1–12 of 27 results

نوار کناری را نشان دهید