تابلو معرق چوب

هنر معرق چوب از کنارهم قرار دان چوب های مختلف درختان، که به رنگ های بسیار متنوع می باشند تشکیل شده است بدین معنی که در ساخت یک اثر معرق، تنها ماده اولیه چوب است، کلمه معرق از ریشه  رقاع گرفته شده که به معنی تکه تکه است. می توان هنر معرق را به صورت تلفیقی با دیگر هنرها و یا با استفاده از دیگر مواد هم مشاهده کرد.در واقع معرق، هنر گردهم آوردن تکه های کوچک رنگین چوب با داشتن طرح از پیش تعیین شده به منظور ایجاد نقش مورد نظر و زیباتر جلوه دادن آن طرح با استفاده از رنگ های طبیعی چوب میباشد.

Showing 1–12 of 39 results

نوار کناری را نشان دهید

تابلو معرق کاری اسماء متبرکه کد ۵۹۸

92,000 تومان 82,800 تومان

قاب معرق ساده صلوات کد ۵۹۹

92,000 تومان 82,800 تومان

قاب چوب معرق بسم الله الرحمن الرحیم کد ۶۰۳

92,000 تومان 82,800 تومان

تابلو معرق کاری روی چوب بسم الله کد ۶۰۴

92,000 تومان 82,800 تومان

تابلوی چوب معرق ساده آیت الکرسی کد ۶۰۵

92,000 تومان 82,800 تومان

تابلو چوبی طرح معرق بسم الله کد ۶۰۶

75,000 تومان 67,500 تومان

قاب ساده معرق چوب بسم الله الرحمن الرحیم کد ۶۰۷

75,000 تومان 67,500 تومان

قاب معرق کاری روی چوب صلوات کد ۶۰۸

75,000 تومان 67,500 تومان

تابلوی هنر معرق اسماء متبرکه کد ۶۰۹

75,000 تومان 67,500 تومان

تابلو هنر معرق خط و ان یکاد کد ۶۱۰

75,000 تومان 67,500 تومان

قاب هنری طرح معرق خط و ان یکاد کد ۶۱۱

75,000 تومان 67,500 تومان

تابلو چوب معرقی آیت الکرسی کد ۶۱۲

75,000 تومان 67,500 تومان