پرچم نقاشی

اثر حاضر، هنر دست هنرمندان لوح هنر است که بر روی پارچه برزنت با رنگ پارچه کار شده است. يكي از نگاره‌هاي اين پروژه «معراج پيامبر» از قلموي سلطان محمد تراويده و اوج كمال نگارگري دوره صفوي را نشان مي‌دهد. سلطان محمد نمايندة اوج كمال اين نگارگري در غرب ايران در دورة صفويان است. سلطان محمد در نگاره معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم كه شايد آخرين نگاره او نيز باشد همراه پيامبر اوج مي‌گيرد و ماورايي مي‌شود.

از جهان خاكي دل مي‌كند و به ماوراء مي‌پيوندد. در اين نگاره همه چيز در حد نهايت طراوت است.

Showing all 1 result

نوار کناری را نشان دهید