قلمدان خاتم

خاتم از هنرهای دستی دقیق و پرکار است که تولید و ساخت آن احتیاج به دقت و حوصله زیاد دارد .چند ضلعیهایی که درخاتمسازی به کـــار میآید. در لغتنامه دهخدا خاتمساز چنین معنی شده است آنکه پارههای استخوان را در چوب با نقش و نگار بنشاند. خاتمسازی عمل خاتمساز را گویند.

نقش های کشیده شده بر روی آثار خاتم کاری تماماً کار دست می باشد از این رو امکان دارد نمونه ای که به دست شما می رسد مطابق تصویر مشاهده شده نباشد.

در حال نمایش 1–12 از 19 نتیجه

نمایش فیلتر ها

جعبه قلمدان خاتم طرح گل و بلبل کد ۱۰۲۵

92,000 تومان

جعبه قلمدان خاتم طرح گل کد ۱۰۲۶

92,000 تومان

جعبه قلمدان خاتم کاری شده کد ۱۰۲۷

153,000 تومان

جعبه قلمدان خاتم طرح چوگان کد ۱۰۲۸

196,000 تومان

جعبه قلمدان خاتم طرح گل و بلبل کد ۱۰۳۹

69,000 تومان

جعبه قلمدان خاتم طرح چوگان کد ۱۰۴۰

69,000 تومان

جا قلمی خاتم طرح چوگان کد ۱۱۰۸

32,000 تومان

جا قلمی خاتم طرح گل و بلبل برجسته کد ۱۱۰۹

32,000 تومان

جا قلمی خاتم ساده کد ۱۱۱۰

32,000 تومان

جا خودکاری دو تایی خاتم طرح گل و بلبل کد ۱۱۱۱

76,000 تومان

قلمدان رومیزی خاتم کد ۱۱۱۲

76,000 تومان

جا قلمی دو تایی خاتم کد ۱۱۱۳

76,000 تومان