جعبه خاتم

هنر خاتم سازی یکی از مهمترین هنرهای دستی ایران است. این صنعت ارزش هنری فوق العاده زیادی دارد .

سابقه خاتمسازی درایران از زمانهای خیلی قدیم بوده است . به طورکلی ابتدا باید دید خاتم چیست و خاتمساز یا خاتمکار چه کسی است.خاتم ترکیبی است از چند ضلعی های منظم با تعداد اضلاع متفاوت که با استفاده از مواد اولیه گوناگون در رنگهای مختلف تشکیل میشود. پنج ،شش هفت هشت یا ده ضلعی است.

در دایره المعارف فارسی درباره خاتم کاری و خاتمسازی آمده است:

« هنر آراستن سطح اشیاء به صورتی شبیه موزائیک ،با مثلثهای کوچک . در یک طرح خاتم ،برای ساختن کوچکترین واحد هندسی ، حداقل سه مثلث و برای بزرگترین آن ،حداکثر چهارصد مثلث به کار می رود.»

خانه » خاتم کاری » جعبه خاتم

Showing 1–12 of 36 results

نوار کناری را نشان دهید

جعبه خاتم مدل شش ضلعی کد ۷۲۵

274,000 تومان 178,100 تومان

جعبه خاتم کوبی شش ضلعی کد ۱۰۱۳

52,000 تومان 33,800 تومان

جعبه خاتم کاری شده شش ضلعی کد ۱۰۱۴

32,000 تومان 20,800 تومان

جعبه خاتم مدل گل و مرغ کد ۱۰۱۵

35,000 تومان 22,750 تومان

جعبه خاتم شش ضلعی کد ۱۰۱۶

35,000 تومان 22,750 تومان

جعبه چوبی خاتم کاری شده ۱۰۱۷

52,000 تومان 33,800 تومان

جعبه چهار ضلعی تمام خاتم کد ۱۰۱۸

156,000 تومان 101,400 تومان

جعبه خاتم کاری طرح گل و مرغ کد ۱۰۱۹

52,000 تومان 33,800 تومان

جعبه خاتم چهار ضلعی طرح چوگان کد ۱۰۲۰

52,000 تومان 33,800 تومان

جعبه خاتم چهار ضلعی طرح گل و بلبل کد ۱۰۲۱

52,000 تومان 33,800 تومان

جعبه کشویی خاتم کاری کد ۱۰۲۲

52,000 تومان 33,800 تومان

جعبه خاتم چهار ضلعی طرح گل و بلبل کد ۱۰۲۳

96,000 تومان 62,400 تومان