قاب آیینه خاتم

خاتم ترکیبی است از چند ضلعی های منظم با تعداد اضلاع متفاوت که با استفاده از مواد اولیه گوناگون در رنگهای مختلف تشکیل میشود.  پنج ،شش هفت هشت یا ده ضلعی است. خاتم از هنرهای دستی دقیق و پرکار است که تولید و ساخت آن احتیاج به دقت و حوصله زیاد دارد . چند ضلعیهایی که درخاتمسازی به کـــار میآید.

در لغتنامه دهخدا خاتمساز چنین معنی شده است آنکه پارههای استخوان را در چوب با نقش و نگار بنشاند. خاتمسازی عمل خاتمساز را گویند. طرحهای گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است .

این اشکال هندسی را با قراردادن مثلثهای کوچک در کنار هم نقش بندی میکنند . مثلثها را از انواع چوب ،فلز و استخوان میسازند. هرچه مثلثها ریزتر وظریفتر باشند ، خاتم مرغوبتر است .

خانه » خاتم کاری » قاب آیینه خاتم

Showing 1–12 of 17 results

نوار کناری را نشان دهید

قاب آیینه خاتم طرح گل و مرغ کد ۱۰۶۹

73,000 تومان 47,450 تومان

قاب آینه خاتم طرح گل و مرغ برجسته کد ۱۰۷۰

73,000 تومان 47,450 تومان

آینه با قاب خاتم کاری شده کد ۱۰۷۱

73,000 تومان 47,450 تومان

آینه با قاب چوبی خاتم کد ۱۰۷۲

73,000 تومان 47,450 تومان

قاب آینه خاتم طرح گل و مرغ برجسته کد ۱۰۷۳

102,000 تومان 66,300 تومان

قاب آیینه خاتم طرح گل و مرغ کد ۱۰۷۴

102,000 تومان 66,300 تومان

آینه با قاب خاتم طرح هندسی کد ۱۰۷۵

102,000 تومان 66,300 تومان

آینه با قاب چوبی خاتم کاری کد ۱۰۷۶

102,000 تومان 66,300 تومان

قاب آینه خاتم طرح هندسی کد ۱۰۷۷

139,000 تومان 90,350 تومان

آینه با قاب خاتم کاری کد ۱۰۷۸

139,000 تومان 90,350 تومان

قاب آیینه خاتم طرح گل و مرغ کد ۱۰۷۹

139,000 تومان 90,350 تومان

قاب آینه خاتم طرح گل و مرغ برجسته کد ۱۰۸۰

139,000 تومان 90,350 تومان