قاب آیینه خاتم

خاتم ترکیبی است از چند ضلعی های منظم با تعداد اضلاع متفاوت که با استفاده از مواد اولیه گوناگون در رنگهای مختلف تشکیل میشود.  پنج ،شش هفت هشت یا ده ضلعی است. خاتم از هنرهای دستی دقیق و پرکار است که تولید و ساخت آن احتیاج به دقت و حوصله زیاد دارد . چند ضلعیهایی که درخاتمسازی به کـــار میآید.

در لغتنامه دهخدا خاتمساز چنین معنی شده است آنکه پارههای استخوان را در چوب با نقش و نگار بنشاند. خاتمسازی عمل خاتمساز را گویند. طرحهای گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است .

این اشکال هندسی را با قراردادن مثلثهای کوچک در کنار هم نقش بندی میکنند . مثلثها را از انواع چوب ،فلز و استخوان میسازند. هرچه مثلثها ریزتر وظریفتر باشند ، خاتم مرغوبتر است .

نمایش 12 نتیحه

نمایش فیلتر ها

قاب آیینه خاتم طرح گل و مرغ کد ۱۰۶۹

83,000 تومان

قاب آینه خاتم طرح گل و مرغ برجسته کد ۱۰۷۰

83,000 تومان

آینه با قاب خاتم کاری شده کد ۱۰۷۱

83,000 تومان

آینه با قاب چوبی خاتم کد ۱۰۷۲

83,000 تومان

قاب آینه خاتم طرح گل و مرغ برجسته کد ۱۰۷۳

114,000 تومان

قاب آیینه خاتم طرح گل و مرغ کد ۱۰۷۴

114,000 تومان

آینه با قاب خاتم طرح هندسی کد ۱۰۷۵

114,000 تومان

آینه با قاب چوبی خاتم کاری کد ۱۰۷۶

91,000 تومان

قاب آینه خاتم طرح هندسی کد ۱۰۷۷

159,000 تومان

آینه با قاب خاتم کاری کد ۱۰۷۸

159,000 تومان

قاب آیینه خاتم طرح گل و مرغ کد ۱۰۷۹

159,000 تومان

قاب آینه خاتم طرح گل و مرغ برجسته کد ۱۰۸۰

159,000 تومان