قاب خاتم

در دایره المعارف فارسی درباره خاتم کاری و خاتمسازی آمده است: « هنر آراستن سطح اشیاء به صورتی شبیه موزائیک ،با مثلثهای کوچک . طرحهای گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است .

این اشکال هندسی را با قراردادن مثلثهای کوچک در کنار هم نقش بندی میکنند. مثلثها را از انواع چوب ،فلز و استخوان میسازند. هرچه مثلثها ریزتر وظریفتر باشند ، خاتم مرغوبتر است. در یک طرح خاتم ،برای ساختن کوچکترین واحد هندسی ، حداقل سه مثلث و برای بزرگترین آن ،حداکثر چهارصد مثلث به کار می رود.»

از این رو امکان دارد نمونه ای که به دست شما می رسد مطابق تصویر مشاهده شده نباشد. هنر خاتم سازی یکی از مهمترین هنرهای دستی ایران است

در حال نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش فیلتر ها

قاب خاتم طرح چوگان زمینه قلمزنی الله کد ۱۰۹۵

114,000 تومان

تابلو قلمزنی مسی با قاب خاتم کاری کد ۱۰۹۶

186,000 تومان

قاب خاتم زمینه گل و مرغ قلم زنی کد ۱۰۹۷

274,000 تومان

تابلو گل و مرغ قلم زنی با قاب خاتم کاری کد ۱۰۹۸

356,000 تومان

تابلو قلمزنی مسی با قاب خاتم کاری کد ۱۰۹۹

669,000 تومان

قاب خاتم کاری زمینه و ان یکاد قلم زنی کد ۱۱۰۰

518,000 تومان

تابلو دیواری خاتم زمینه و ان یکاد قلم زنی کد ۱۱۰۱

546,000 تومان

قاب خاتم زمینه گل و مرغ قلم زنی کد ۱۱۰۲

546,000 تومان

تابلو دیواری خاتم زمینه و ان یکاد قلم زنی کد ۱۱۰۳

489,000 تومان

قاب خاتم زمینه بسم الله قلم زنی کد ۱۱۰۴

489,000 تومان

قاب خاتم ساعت دار طرح قلم زنی کد ۱۱۰۵

1,092,000 تومان

تابلو خاتم زمینه گل و مرغ قلم زنی کد ۱۱۰۶

1,120,000 تومان