چراغ گردسوز

پیه‌سوز شامل یک فتیله پنبه‌ای نازک و ظرف کوچکی پر از روغن کرچک بود. سری از فتیله در روغن بود و سر دیگر آن با کبریت روشن می‌شده‌است. بعدها چراغ موشی جای آن را گرفت پس از چراغ موشی چراغ سیمی یا فانوس به بازار آمد و بعد چراغ گرد سوز نفتی که دارای شیشه های طولانی عمودی بود به بازار آمد.

امروزه چراغ های گردسوز نفتی به عنوان تزئین در دکوراسیون خانه ها کاربرد دارد. ازجمله آلیاژ هایی که در طب سنتی به استفاده از آن توصیه شده است میتوان به آلیاژ برنج اشاره کرد. این آلیاژ سبب جذب فلز روی میشود و دارای فلز مس نیز میباشد.

خانه » چراغ گردسوز

Showing all 2 results

نوار کناری را نشان دهید