ملزومات

معرق چرم از تلفیق چند هنر ملیله، نقاشی روی چرم، معرق و برجسته کاری، حک ترکیب و تلفیق شده است.

سعی شده هنر معرق چرم کاربردی شودو جنبه تزئینی نداشته باشد. هدیه ای مناسب برای دوستداران شعر و ادب چاپ بر روی کاشی در قالب تابلو کاشی و یا به صورت پازلی به صورت مجموعه ای در کنار هم انجام می شود. چاپ بر روی این کاشی ها به صورت دیجیتال می باشد و به صورت پازلی کنار هم چیده شده اند.

لوازم و تجهیزات مخصوص عزاداری ویژه ایام محرم فروش اینترنتی در سایت لوح هنر با ارسال رایگان دراصفهان

خانه » ملزومات

Showing 1–12 of 13 results

نوار کناری را نشان دهید

قرآن پالتویی قابدار کد ۱۳۸۵۳

47,000 تومان 37,600 تومان

قرآن پالتویی قابدار سفید کد ۱۳۸۶۴

47,000 تومان 37,600 تومان

گنجینه سعادت پنج جلدی کد ۱۳۸۷۱

214,000 تومان 171,200 تومان

رحل قرآن کریم کد ۱۳۸۸۶

29,000 تومان 23,200 تومان

رحل ساده قرآن کریم کد ۱۳۸۹۰

25,000 تومان 20,000 تومان

رحل چوبی ساده قرآن کریم کد۱۳۸۹۳

19,000 تومان 15,200 تومان

رحل کنگره دار بزرگ قرآن کد ۱۳۸۹۹

50,000 تومان 40,000 تومان

رحل کنگره دار متوسط قرآن کد ۱۳۹۰۴

36,000 تومان 28,800 تومان

رحل کنگره دار کوچک قرآن کد ۱۴۰۲۳

18,000 تومان 14,400 تومان

سجاده مخمل کد ۱۴۰۲۷

30,000 تومان

سجاده مخمل کد ۱۴۰۵۱

30,000 تومان

سجاده ساده نماز کد ۱۴۰۵۷

20,000 تومان