بشقاب سفالی دیوارکوب تصویر گری شده از زیباترین محصولات دکوراتیو سفالی می باشد که به صورت بشقاب سفالی خام، نقاشی خط روی سفال، و حتی بشقاب سفالی ساعت دیوارکوب به کاربرد.

همه این ظروف بشقاب سفال در واقع نمادی از فرهنگ و هنر ایرانی می باشند و با الهام از بشقاب های سفالی و سرامیکی قدیمی و آنیتک طراحی شده است.

خانه » سفال، سرامیک و سنگ » بشقاب سفالی دیوارکوب

Showing 1–12 of 23 results

نوار کناری را نشان دهید

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۲۸

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۲۹

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۳۰

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۳۱

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۳۲

38,000 تومان 30,400 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۳۳

38,000 تومان 30,400 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۳۴

38,000 تومان 30,400 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۳۵

26,000 تومان 20,800 تومان

بشقاب سفالی مدل اشعار ناب کد ۷۳۴

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی مدل اشعار ناب کد ۷۳۵

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی تصویرسازی کد ۸۴۶

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی مدل نقاشی کد ۸۴۸

33,000 تومان 26,400 تومان