بشقاب سفالی خط و نقش با نقوش سنتی ، اشعار و جملات ناب، مدلهای نقاشی نقطه ای روی سفال، نقاشی طرح های اسلیمی و تذهیب روی بشقاب سفال، نقاشی گل و طرح های متنوع دیگر یکی از محصولات دکوری سفالی زیبا می باشد.

از جمله ظروف سفالی بی نظیر می توان به بشقاب، فنجان، گلدان ها و ظروف تزیینی زیبا و کوزه های ساخته شده از خاک رس اشاره کرد.

Showing 1–12 of 17 results

نوار کناری را نشان دهید

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۲۸

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۲۹

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۳۰

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۳۱

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۳۲

38,000 تومان 30,400 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۳۳

38,000 تومان 30,400 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۳۴

38,000 تومان 30,400 تومان

بشقاب سفالی اشعار ناب کد ۳۳۵

26,000 تومان 20,800 تومان

بشقاب سفالی مدل اشعار ناب کد ۷۳۴

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی مدل اشعار ناب کد ۷۳۵

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی تصویرسازی کد ۸۴۶

45,000 تومان 36,000 تومان

بشقاب سفالی مدل نقاشی کد ۸۴۸

33,000 تومان 26,400 تومان