سفال لعاب شرٍّه ای

سفالگری یکی از هنرهای ماندگار انسان از دوره های باستان تا به امروز است. و هیچ یک از مصنوعات و ساخته های فکر و اندیشه انسان از نظر زیبایی و همچنین از نظر ارزانی و فراوانی مواد اولیه در طبیعت به پای سفال نمی رسد. با استفاده از هنر سفالگری می توان ظروف بسیار زیبا و مناسبی را به وسیله گل خاک رس پدید آورد. این ظروف از لحاظ هنری نیز دارای ارزش و اهمیت بسیار زیادی می باشند. این محصول دارای روکش نیم لعاب می باشد که به ظرف زیبایی و استحکام می بخشد. تکنیک رنگ آمیزی و لعاب آن به صورت شره ای یا آبشاری است. این محصولات در کوره پخته شده و به هیچ عنوان طرح آن پاک یا کمرنگ نمی شود.

نمایش 7 نتیحه

نمایش فیلتر ها

کوزه سفالی لعاب شره ای کد ۶۴۱

کوزه سفالی لعاب شره ای کد ۶۴۲

کوزه سفالی لعاب شره ای کد ۶۴۳

کوزه سفالی لعاب شره ای کد ۶۴۴

گلدان سفالی لعاب شره ای کد ۶۴۵

گلدان سفالی لعاب شره ای کد ۶۴۶

گلدان سفالی لعاب شره ای کد ۶۴۷