سفال لعاب شرٍّه ای

سفالگری یکی از هنرهای ماندگار انسان از دوره های باستان تا به امروز است. و هیچ یک از مصنوعات و ساخته های فکر و اندیشه انسان از نظر زیبایی و همچنین از نظر ارزانی و فراوانی مواد اولیه در طبیعت به پای سفال نمی رسد. با استفاده از هنر سفالگری می توان ظروف بسیار زیبا و مناسبی را به وسیله گل خاک رس پدید آورد. این ظروف از لحاظ هنری نیز دارای ارزش و اهمیت بسیار زیادی می باشند. این محصول دارای روکش نیم لعاب می باشد که به ظرف زیبایی و استحکام می بخشد. تکنیک رنگ آمیزی و لعاب آن به صورت شره ای یا آبشاری است. این محصولات در کوره پخته شده و به هیچ عنوان طرح آن پاک یا کمرنگ نمی شود.

خانه » سفال، سرامیک و سنگ » سفال لعاب شرٍّه ای

Showing all 7 results

نوار کناری را نشان دهید