ظروف سنگی

ظروف سنگی تلفیق هنری اصیل و صنایع دستی خرید آنلاین از فروشگاه اینترنتی لوح هنر در تهران و اصفهان

ظروف سنگی جزو ظروف مناسب برای پخت غذا محسوب می شوند. این ظروف از نظر بهداشتی سالمند و تغییر در غذا ایجاد نمی کنند. در سنگتراشی سنتی سنگ را آنقدر با کلنگ می ­تراشند تا به شکل نهایی در آید.

سپس درون آن را با سیخ یا میلۀ درشتی به شکل قلم تهی می­کنند و با قلم نازک­تری پرداخت می­ دهند.

آن گاه شکل بیرونی آن را کامل و با تیشه صاف می­ کنند، در مرحلۀ نهایی برای پرداخت شکل بیرونی سوهان بکار می­ برند.

راه دیگر تهیه ظروف سنگی استفاده از دستگاه سنگتراشی است که کمان ه­ای آن را به حرکت در می­ آورد و زه آن به دور یک محور چوبی که با قیر به سنگ متصل شده است قرار دارد.

 

Showing all 12 results

نوار کناری را نشان دهید