گلدان سفالی

از مراحل شکل گیری این هنر، می توان به قالب گیری با استفاده از گل رس و قالب های گچی، انتقال طرح، قلم گیری و رنگ آمیزی  به کوره نام برد. رنگ های مورد استفاده در کوزه های هفت رنگ به این صورت تهیه می شوند که رنگ با لعاب ترکیب شده و لعاب رنگی تهیه می شود. در این لعاب رنگی از هفت رنگ لاجوردی، فیروزه ای یا آبی، سبز، زرد، سیاه و سفید استفاده می شود. به همین دلیل این تزئین به نقاشی هفت رنگ شهرت دارد. تعداد رنگ های فوق برای تزئین و نقاشی قابل تغییر بوده و همیشه به این تعداد نیست و با توجه به ذوق و سلیقه هنرمند متغیر می باشد ولی اصطلاحاً به هفت رنگ شهرت یافته است.

نمایش فیلتر ها

کوزه هفت رنگ کد ۵۲۸

45,000 تومان

کوزه هفت رنگ کد ۵۲۹

45,000 تومان

کوزه طرح گل و بلبل کد ۵۳۱

45,000 تومان

کوزه طرح گل و بلبل کد ۵۳۲

45,000 تومان

گلدان طرح گل و بلبل کد ۵۳۴

104,000 تومان

کوزه طرح ماهی کد ۵۳۵

104,000 تومان

کوزه طرح گل و بلبل کد ۵۳۶

72,000 تومان

کوزه چهار گوش طرح ماهی کد ۵۳۷

104,000 تومان

کوزه سه گوش طرح ماهی کد ۵۴۶

27,000 تومان

کوزه طرح گل و ماهی کد ۵۴۷

27,000 تومان

کوزه چهارگوش طرح ماهی کد ۵۴۸

27,000 تومان

کوزه طرح ماهی کد ۵۳۰