سفال نقاشی زیرلعابی

سفالگری، هنر یا صنعت ساختن ظروف و اشیاء کلی پخته که به دو دسته لعاب دار و بدون لعاب تقسیم می شوند. سفال به محصولاتی گفته می شود که با استفاده از انواع خاک های رس،کائولن و … و با روش های مختلفی همچون چرخ کاری، فتیله، ورقه ای و دستی تولید می شوند.

این آثار سفالی دو مرتبه به کوره می روند به این صورت که پس از ساخته شدن لعاب کاری شده و به کوره می روند و سپس بعد از مرحله رنگ آمیزی و نقاشی دوباره لعاب زده می شود و به کوره می رود. این سفال به سفال نقاشی زیر لعابی مشهور هستند.

خانه » سفال، سرامیک و سنگ » سفال نقاشی زیرلعابی

Showing 1–12 of 163 results

نوار کناری را نشان دهید

کاسه سفالی نقاشی زیر لعابی طرح گل کد ۸۵۰

16,000 تومان 12,000 تومان

کاسه سفالی نقاشی زیر لعابی طرح گل کد ۸۵۱

16,000 تومان 12,000 تومان

کاسه سفالی نقاشی زیر لعابی طرح گل کد ۸۵۲

16,000 تومان 12,000 تومان

کاسه سفالی نقاشی زیر لعابی طرح ماهی کد ۸۵۳

16,000 تومان 12,000 تومان

کاسه سفالی نقاشی زیر لعابی طرح گل کد ۸۵۴

21,000 تومان 15,750 تومان

کاسه سفالی نقاشی زیر لعابی طرح گل کد ۸۵۵

21,000 تومان 15,750 تومان

کاسه سفالی نقاشی زیر لعابی طرح گل کد ۸۵۶

21,000 تومان 15,750 تومان

کاسه سفالی نقاشی زیر لعابی طرح ماهی کد ۸۵۷

21,000 تومان 15,750 تومان

کاسه سفالی نقاشی زیر لعابی طرح ماهی کد ۸۵۸

21,000 تومان 15,750 تومان

کاسه سفالی نقاشی زیر لعابی طرح ماهی کد ۸۵۹

21,000 تومان 15,750 تومان

کاسه سفالی نقاشی زیر لعابی پرنده دار کد ۸۶۰

42,000 تومان 31,500 تومان

کاسه سفالی نقاشی زیر لعابی پرنده دار کد ۸۶۲

42,000 تومان 31,500 تومان