ظروف الماس تراش

الماس تراش ازصنایع دستی جدید است از تلفیق چند هنر به وجود آمده است. این آثار روی پایه ای به جنس مس ساخته می‌شود. به این صورت که بعد از اجرا کردن طرح روی ظروف مسی، هنرمندان به وسیله الماس نقوش را روی مس حک کرده و سپس رنگ آمیزی می کنند.

نقوشی که  معمولا کار می شود شامل گل و مرغ و نقش های هندسی ساده است. به وسیله این هنر، ظروف مختلفی مانند شکلات خوری و شیرینی و گلاب پاش و تنگ و سرویس چایی و غیره  تولید می شود.

نقش های کشیده شده بر روی آثار الماس تراش تماماً کار دست می باشد از این رو امکان دارد نمونه ای که به دست شما می رسد مطابق تصویر مشاهده شده نباشد.

خانه » ظروف الماس تراش

Showing 1–12 of 26 results

نوار کناری را نشان دهید

قندان الماس تراش کد ۱۳۱۶

579,000 تومان 376,350 تومان

قندان الماس تراش کد ۱۳۱۸

655,000 تومان 425,750 تومان

بشقاب الماس تراش کد ۱۳۲۳

1,356,000 تومان 881,400 تومان

بشقاب الماس تراش کد ۱۳۲۴

910,000 تومان 591,500 تومان

بشقاب الماس تراش کد ۱۳۲۵

562,000 تومان 365,300 تومان

بشقاب الماس تراش کد ۱۳۲۶

479,000 تومان 311,350 تومان

بشقاب الماس تراش کد ۱۳۲۷

306,000 تومان 198,900 تومان

تنگ الماس تراش کد ۱۳۲۸

1,216,000 تومان 790,400 تومان

آیینه الماس تراش کد ۱۳۳۲

473,000 تومان 307,450 تومان

آیینه الماس تراش کد ۱۳۳۳

795,000 تومان 516,750 تومان

آیینه الماس تراش کد ۱۳۳۴

886,000 تومان 575,900 تومان

آیینه الماس تراش کد ۱۳۳۵

1,117,000 تومان 726,050 تومان