شمعدان فیروزه کوبی

دست ساز بوده و از برترین هنرهای صنایع دستی اصفهان بر روی آن کار شده است. آینه و شمعدان فیروزه کوب در ابعاد و طرح های محتلف قابل سفارش می باشد. جهت خرید فیروزه کوبی تهران و اصفهان می توانید از محصولات فیروزه کوبی لوح هنر انتخاب نمایید. مراحل ساخت آینه فیروزه کوبی :

زرگری، فیروزه کوبی، پرداخت کاری

زرگری: عبارت از ساخت و آماده سازی شیء مورد نظر است با یکی از فلزاتی که فوق به آن اشاره شد. پس از ساخته شدن فرم کلی شیء اعم از ظرف یا زیور آلات قسمت مورد نظر برای فیروزه کوبی مشخص میشود.

خانه » ظروف فیروزه کوبی » شمعدان فیروزه کوبی

Showing all 10 results

نوار کناری را نشان دهید