ظروف مینا

ظروف میناکاری لوح هنر بعد از لعاب دار شدن سه الی چهار مرتبه در کوره ای با حرارت بین 750 تا 850 قرار می گیرند تا لعاب ثابتی بدست آورند، بعد از آن مجدداً روی این لعاب سفید طرح ها می نشیند و باز برای تثبیت طرح ها کوره ی 700 در جه ای لازم است.

مینای نقاشی بیشتر در اصفهان دیده می شود در مجموعه لوح هنر کارگاه های تولید مینا غالبا روش معمول آنان این است که ظروف مورد نظر سه الی چهار مرتبه لعاب می خورند و وارد کوره با دمای 700 در جه می شوند

و بعد از آن نقاشی روی سطح ظروف کشیده می شوند تا رنگ مورد نظر ایجاد بشود.

این محصول از نوع مینای نقاشی می باشد.

در حال نمایش 1–12 از 49 نتیجه

نمایش فیلتر ها

گلدان میناکاری ۵ سانتی طرح اسلیمی کد ۶۷۴

34,000 تومان

گلدان میناکاری ۸ سانتی طرح اسلیمی کد ۶۷۵

53,000 تومان

گلدان میناکاری ۱۵ سانتی طرح اسلیمی (ختایی) کد ۶۷۶

104,000 تومان

گلدان میناکاری شده ۲۰ سانتی (ختایی) کد ۶۷۷

139,000 تومان

گلدان میناکاری ۲۶ سانتی طرح اسلیمی (ختایی) کد ۶۷۸

230,000 تومان

گلدان میناکاری ۳۰ سانتی (ختایی) کد ۶۷۹

288,000 تومان

گلدان مسی میناکاری شده ۱۶ سانتی کد ۶۸۰

144,000 تومان

گلدان میناکاری شده خمره ای ۲۰ سانتی کد ۶۸۱

196,000 تومان

گلدان خمره ای میناکاری ۲۲ سانتی کد ۶۸۲

313,000 تومان

گلدان میناکاری خمره ای ۲۵ سانتی کد ۶۸۳

374,000 تومان

گلدان مسی میناکاری ۲۸ سانتی کد ۶۸۴

518,000 تومان

گلدان میناکاری خمره ای ۴۷ سانتی کد ۶۸۶

1,092,000 تومان