گلدان مینا

جالب است بدانید که اولین بار ایرانی ها این هنر را ابداع کردند و بعد به سایر نقاط جهان ارسال شد.

ظروف میناکاری لوح هنر بعد از لعاب دار شدن سه الی چهار مرتبه در کوره ای با حرارت بین 750 تا 850 قرار می گیرند تا لعاب ثابتی بدست آورند، بعد از آن مجدداً روی این لعاب سفید طرح ها می نشیند و باز برای تثبیت طرح ها کوره ی 700 در جه ای لازم است. استادکاران مینا در لوح هنر تمام تلاش خود را می کنند تا محصول بدون عیب و ایراد و با کیفیت مرغوب صادراتی را برای شما عزیزان تولید کنند. نکته: نقش های کشیده شده بر روی آثار میناکاری تماماً کار دست می باشد از این رو امکان دارد نمونه ای که به دست شما می رسد مطابق تصویر مشاهده شده نباشد.

خانه » ظروف مینا » گلدان مینا

Showing 1–12 of 13 results

نوار کناری را نشان دهید

گلدان میناکاری ۵ سانتی طرح اسلیمی کد ۶۷۴

34,000 تومان 20,400 تومان

گلدان میناکاری ۸ سانتی طرح اسلیمی کد ۶۷۵

53,000 تومان 31,800 تومان

گلدان میناکاری ۱۵ سانتی طرح اسلیمی (ختایی) کد ۶۷۶

104,000 تومان 62,400 تومان

گلدان میناکاری شده ۲۰ سانتی (ختایی) کد ۶۷۷

139,000 تومان 83,400 تومان

گلدان میناکاری ۲۶ سانتی طرح اسلیمی (ختایی) کد ۶۷۸

230,000 تومان 138,000 تومان

گلدان میناکاری ۳۰ سانتی (ختایی) کد ۶۷۹

288,000 تومان 172,800 تومان

گلدان مسی میناکاری شده ۱۶ سانتی کد ۶۸۰

144,000 تومان 86,400 تومان

گلدان میناکاری شده خمره ای ۲۰ سانتی کد ۶۸۱

196,000 تومان 117,600 تومان

گلدان خمره ای میناکاری ۲۲ سانتی کد ۶۸۲

313,000 تومان 180,000 تومان

گلدان میناکاری خمره ای ۲۵ سانتی کد ۶۸۳

374,000 تومان 224,400 تومان

گلدان مسی میناکاری ۲۸ سانتی کد ۶۸۴

518,000 تومان 310,800 تومان

گلدان میناکاری شده ۳۰ سانتی کد ۶۸۵

604,000 تومان 362,400 تومان