تابلو کتیبه انتظار فرج

به عالمی نفروشم دمی ز حالم را که انتظار فرج قیمتی‌ترین چیز است

به عالمی نفروشم دمی ز حالم را که انتظار فرج قیمتی‌ترین چیز است تابلو کتیبه انتظار فرج ?انتظار فرج ?رسول خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله ...

Continue reading