تندیس ولایت علی

چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم چنان قصری است حِصن من که امن‌الؤمنین دارم

چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم چنان قصری است حِصن من که امن‌الؤمنین دارم مولوی . دیوان شمس ▫️هدایای معنوی و ماندگار هنر...

Continue reading