قاب کاشی یا فاطمه

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو سرودن مرا کم است

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو سرودن مرا کم است ما از مقام ِ این بانو چیز زیادی نمیدانیم، و شاید همین‌جهلمان نسبت ...

Continue reading

یا فاطمه (س)

هرکه شد خاک تو ای مهتاب،عالم تاب شد ذره را نور رخت خورشید تابان می کند

هرکه شد خاک تو ای مهتاب،عالم تاب شد ذره را نور رخت خورشید تابان می کند می‌گفت: اصلا بیایند همین یک سوال را جواب بدهند، چرا قبر یگانه ...

Continue reading