یا فاطمه (س)

هرکه شد خاک تو ای مهتاب،عالم تاب شد ذره را نور رخت خورشید تابان می کند

هرکه شد خاک تو ای مهتاب،عالم تاب شد ذره را نور رخت خورشید تابان می کند می‌گفت: اصلا بیایند همین یک سوال را جواب بدهند، چرا قبر یگانه ...

Continue reading