هدایای معنوی نفیس و ماندگار

بهشت و هر چه اندر او حكايت علی بُوَد أجلّ نعمت خدا، ولايت علی بُود

الا كه رحمت، آيتی ز رحمت علی بُوَد همه كتاب انبيا حكايت  علی بُوَد بهشت و هر چه اندر او حكايت علی بُوَد أجلّ نعمت خدا،  ولايت علی بُ...

Continue reading

قاب کاشی یا فاطمه

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو سرودن مرا کم است

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو سرودن مرا کم است ما از مقام ِ این بانو چیز زیادی نمیدانیم، و شاید همین‌جهلمان نسبت ...

Continue reading

چهارده معصوم

پشت دستش هدف زخم ندامت گردد هر که از دست دهد، گوشه دامان شما را

پشت دستش هدف زخم ندامت گردد هر که از دست دهد، گوشه دامان شما را قلم برداشتم از چهارده نور مقدس بنویسم اما نشد، نتوانستم، مگر می شود ج...

Continue reading