تابلو کتیبه ساعت

چو عارف را و عاشق را به هر ساعت بود عیدی نباشد منتظر سالی که تا ایام عید آید

چو عارف را و عاشق را به هر ساعت بود عیدی نباشد منتظر سالی که تا ایام عید آید تابلوکتیبه ساعت علی ولی الله ?فرازی از زیارت جامعه کب...

Continue reading