قاب کاشی کار خالصانه

از ازل لطف تو شد شام حالم آری تا ابد در خور احسان توام یا زهرا

از ازل لطف تو شد شام حالم آری تا ابد در خور احسان توام یا زهرا قاب‌کاشی‌کارخالصانه حدیث‌حضرت‌زهرا‌سلام‌الله‌علیها اهدایی‌ستاد‌بازسا...

Continue reading