تابلو گتیبه هیهات

ابتدا و انتهای این مسیر یک حرف بیشتر ندارد… “هیهات مناالذله”

ابتدا و انتهای این مسیر یک حرف بیشتر ندارد... "هیهات مناالذله" یک غمی هست در روضه های کوتاهِ امام حسن علیه السلام که دل را آتش میزند و...

Continue reading