قاب یا علی بن موسی الرضا

باید غبار صحن تو را طوطیا کنند « آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند»

باید غبار صحن تو را طوطیا کنند « آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند» دنبال کلمه میگردم برای از شما نوشتن و هرچه بیشتر میگردم کمتر پیدا ...

Continue reading

تابلو گتیبه هیهات

ابتدا و انتهای این مسیر یک حرف بیشتر ندارد… “هیهات مناالذله”

ابتدا و انتهای این مسیر یک حرف بیشتر ندارد... "هیهات مناالذله" یک غمی هست در روضه های کوتاهِ امام حسن علیه السلام که دل را آتش میزند و...

Continue reading