هدایای معنوی نفیس و ماندگار

بهشت و هر چه اندر او حكايت علی بُوَد أجلّ نعمت خدا، ولايت علی بُود

الا كه رحمت، آيتی ز رحمت علی بُوَد همه كتاب انبيا حكايت  علی بُوَد بهشت و هر چه اندر او حكايت علی بُوَد أجلّ نعمت خدا،  ولايت علی بُ...

Continue reading