لوح آسمانی

سینی قلمزنی

سینی قلمزنی

سینی مسی که سه چهار روز پیش از قیر و گچ پر کرده بود

و روش طرح انداخته بود رو آورد و گذاشت روی میز چوبیِ سیاه شده از سابیدن قیرهای کف ظرفها و گفت:

اگه امروز بتونم تمومش کنم میرم سراغ یه طرح شکارگاه که خودم کشیدم…

دخترکی که روبروش نشسته بود قلم سایه رو از لابلای ابزارها برداشت و چکش رو توی دستش تکونی داد و گفت: ‌

طرح شکارگاه؟! به نظرت یه کم تکراری نیست؟! مردم حوصله ی اینجور طرح هارو نداره گل و بته کار کن و برو…

دستهاش رو به سطح برجسته ی سینیِ مسی کشید و گفت:

اینهمه گل و بته تو بازار باشه واسه دل مردم، میخوام یکی از این ظرفا که با جون و دلم روش،نقش و نگار میندازم

باشه واسه خودم، شاید یه وقتی برسه اونقدر پیر بشم

و دستام بلرزه که کسی باورش نشه قلمزنی کار میکردم، میخوام سند داشته باشم مدرک بزرگی که بزارمش توی ویترین?

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط