لوح آسمانی

ما منتظر حلول ماه از قدسیم

قاب برجسته بصیرت

ای مهر! بیا و ماه شهریور باش
ای جمعه! بیا و جمعه آخر باش
ما منتظر حلول ماه از قدسیم
ای عید! بیا و جمعه دیگر باش…

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط