لوح آسمانی

یا محمّد (صلی الله علیه و آله)

کاشی برجسته یا محمد ص

ماه فرو ماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتى نیست

در نظر قدر با کمال محمد. . .

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط