لوح آسمانی

یا حسن علیه السلام

یا حسن علیه السلام

گرچه در روی زمین حتی نداری یک حرم
شیعه روزی عرش سازد بر مزارت یا حسن (ع)

بازگشت به لیست