حضرت عباس (ع)

از من دو دست بر کمر از تو بر زمین دستی دگر کجاست که خاکی به سر کنم

از من دو دست بر کمر از تو بر زمین دستی دگر کجاست که خاکی به سر کنم غصه که تلنبارِ دل می شود،غم که در خانه ی دل جا خوش میکند، بغض که ت...

Continue reading