تابلو کتیبه ساعت

چو عارف را و عاشق را به هر ساعت بود عیدی نباشد منتظر سالی که تا ایام عید آید

چو عارف را و عاشق را به هر ساعت بود عیدی نباشد منتظر سالی که تا ایام عید آید تابلوکتیبه ساعت علی ولی الله ?فرازی از زیارت جامعه کب...

Continue reading

هدایای معنوی نفیس و ماندگار

بهشت و هر چه اندر او حكايت علی بُوَد أجلّ نعمت خدا، ولايت علی بُود

الا كه رحمت، آيتی ز رحمت علی بُوَد همه كتاب انبيا حكايت  علی بُوَد بهشت و هر چه اندر او حكايت علی بُوَد أجلّ نعمت خدا،  ولايت علی بُ...

Continue reading