لوح آسمانی

تو بهترین کلام دعایی و جاودان در شور هر نیایش من سبز مانده ای

هدیه معنوی

تو بهترین کلام دعایی و جاودان \

در شور هر نیایش من سبز مانده ای

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط