لوح آسمانی

خداوند بهترین روزی دهندگان است

بهترین روزی دهندگان

والله خیر الرازقین

خداوند بهترین روزی دهندگان است

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط