لوح آسمانی

دست به دامان حسین(ع)

تابلو کتیبه حسین بن علی (ع)

تنها نه به سویش شده فطرس متوسل

خلق دو جهان دست به دامان حسین(ع) است

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط