اخبار

آماده سازی و بسته بندی

جعبه ساک دستی

آماده سازی و بسته‌بندی

پس از آماده سازی و بسته‌بندی، خریدهای شما عزیزان از لوح‌هنر طبق برنامه‌ی زمان‌بندی خرید شما و به ترتیب تعیین شده سعی می‌کنیم در اسرع وقت به دستتان برسانیم البته به علت حجم سفارشات طرحِ تخفیف مهربانی ارسال مرسوله‌ها با اندکی تأخیر می‌باشد.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط