لوح آسمانی

هیهات منا الذله

غیرت دینی و سیاسی

در خون ماست غیرت سردار علقمه

هیهات اگر حسینِ زمان را رها کنیم

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط