اخبار

الیوم اکملتُ لکم…

کاشی برجسته عی ولی الله

من از « الیوم اکملتُ لکم… » اینگونه فهمیدم

خدا با مهر او دین مرا اندازه می گیرد

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط